Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

szerda, január 18

Eljön a világ vége 2012-ben?

    Ez a kérdés foglalkoztat manapság nagyon sok embert. Még a férjem is kinyomtatott nekem egy cikket a ChinaForum-ról, mely azt részletezi, milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az idén vége lesz mindennek. Természetesen a maják jóslatával kezdődik a sor, majd napkitöréseken, szupervulkánokon, robbanásokon át a Bibliát sem hagyják ki. Egy kommentelő kínai úr azt javasolja, hogy menjünk fel a "Made in China" bárkára. Nem tudom, viccnek szánta, vagy komolyan gondolja?

A tréfát félre téve, sok ember bizonytalan, tart a december 21.-e eljövetelétől. De vajon lehet hinni egy olyan nép jóslatának, mely saját maga pusztulását nem tudta elkerülni?
Valójában a vulkánok és napkitörések sem érdekelnek azóta, hogy egyik kedves ismerősöm, aki már 20 éve foglalkozik a Bibliával, elmagyarázta nekem, hogy mi fog történni.
Ha nem érdekel, hogy mit ír a Biblia a jövőnkről, azt mivel tudja bizonyítani és hogy miért történik mindez velünk, amit manapság átélünk, hol van ilyenkor Isten és miért nem avatkozik közbe, akkor ne is olvass tovább!

Akit pedig érdekel, azt előre megnyugtatom, hogy a Föld nem fog elpusztulni, sőt a Paradicsom vár ránk, azonban az igaz, hogy előtte nagy veszedelemnek nézünk elébe, de nem kell félni tőle, ha megtudod a továbbiakban, hogy mi a teendő. Először tisztázzunk egy fontos kérdést:

Mi fog történni velünk?


Mi most egy különleges időszakban élünk. A hetedik világhatalom (királyság) határozza meg a történéseket.
A Jelenések könyve 17:10-ben ez áll: "Hét király van: öt elbukott, egy most van, a másik még nem jött el, de ha eljön, rövid ideig kell maradnia."
Amikor 1900 évvel ezelőtt ezeket a szavakat leírták, az 5 király, vagyis 5 politikai hatalom már elbukott: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Perzsia és a Görög birodalom.
Az "egy most van" kifejezés alatt Rómát értették, mely akkoriban hatalmon volt.
A következő hatalom a jóslat szerint akkor még nem jött el. Melyik az?

A hetedik világhatalom 1760-ban kezdett alakot ölteni Angliában. Nagy-Britannia gazdagsága és hatalma folyamatosan növekedett, míg a 19. századra a világ leggazdagabb nemzetévé vált.
Az első Világháború alatt Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között szoros kapcsolat alakult ki, mely a mai napig fennáll. A Bibliában megjósolt hetedik király tehát az anglo-amerikai nagyhatalomra vonatkozik.
2010. júliusában a brit miniszterelnökkel, David Cameronnal való közös sajtókonfernciájuk alkalmával Barack Obama saját maga nyilatkozta: "... az Egyesült Államoknak nincs szorosabb szövetségese és erősebb partnere Nagy-Britanniánál."

Nebukadnezar álma
A Jelenések könyvének jóslatával párhuzamosan Dániel próféta is leír egy óriási képet, melyet a babiloni király, Nebukadnezar egy látomásában látott. (Dániel 2:28, 31:43)
Dániel elmagyarázta az uralkodónak, hogy a látomás Istentől származik. A képen lévő alak testrészei a nagy hatalmakat jelképezik, az akkori uralkodóval, Babilonnal kezdődően.
Mivel Egyiptom és Asszíria akkoriban már elvesztette jelentőségét, így 5 hatalomról van szó:
A fej aranyból a babiloni uralmat jelképezi.
A mellkas és karok ezüstből Perzsiára utalnak.
A has és comb rézből - Római Birodalom
A lábak vas és agyag keverékéből már utalnak a helyzet és a politikai hatalom ingatagságára - a jelenlegi angol-amerikai világhatalmat jelképezik.

A Jelenések könyve 17:10 is utal rá, hogy ez az utolsó hatalom nem fog sokáig maradni. Tehát valóban közeleg egy vég, de mi lesz utána? És mi vár ránk? Dániel erre is válasszal szolgál.

A jövő

Miután Dániel ezt az óriás képet leírta, elmondta, hogy egy hegyből " kihajítottak egy követ, nem kézzel, és az becsapódott a kép vasból és agyagból készült lábába és szétzúzta azt." (Dániel 2:34)
Dániel tovább is folytatja: "Ezen (utolsó) királyok napjaiban az Ég Istene felállít egy királyságot, mely sosem fog elpusztulni. És a királyság sosem fog más nép kezére kerülni. Szét fogja zúzni a Föld minden királyságát és véget vet nekik és saját maga végeláthatatlan ideig fog fennállni." (Dániel 2:44,45)

Miről van szó tehát?
1. Isten az, aki felállítja királyságát, nem az ember. Ezért nevezik Isten királyságának.
2. Isten királysága szét fog zúzni minden hatalmat, beleértve a hetedik világhatalmat. Miért? Azért, mert azok nem fogják önszántukból átadni a hatalmukat és Isten végső háborújában szembe fognak szegülni. A Biblia utal rá, hogy ebben a háborúban (ami egy szimbólikus helyen, Armageddonban fog lezajlani), "az egész földkerekség királyai" részt fognak venni. (Jelenések könyve 16:13, 14, 16)
3. A hét világhatalommal ellentétben, melyek jönnek és mennek, Isten királysága sosem fog lepusztulni és az egész Földön uralkodni fog. (Dániel 2:35, 44)

Isten ellenségei el fognak pusztulni (1. Mózes 3:15) Az asszony magzata, Jézus krisztus, örökre el fogja pusztítani a Sátánt és magjait.(Galátziabeliekhez 3:16) Sátán magjainak számítanak mindazok akik hozzá hasonlóan lelkiismeretlenül viselkednek és semmi pénzért sem akarják alávetni magukat Isten és Krisztus uralmának. (Zsoltárok 2:7-12)

Fennmaradt még a fontos kérdés:
Mikor fog Isten beavatkozni?


Mikor fog a látomásból az a bizonyos "kő" az emberi uralomnak véget vetni? A Biblia azt írja, hogy bizonyos jelek utalni fognak arra, mikor lehet erre számítani. "Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?" (Máté 24:3)

Mik a jelek?

-A jelekhez tartoznak háborúk az egész világban: "Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen" (Lukács 21:10)
-Földrengések, járványok, éhínség: "És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből." (Lukács 21:11)
"Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé." (Máté 24:7)
"Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok." (Márk 13:8)
Szinte csak ugyanazt ismétlik.

-Timótheuszhoz írt 2. levél 3:1-5 folytatja:
"1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
  2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
  3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
  4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
  5. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld."

Amikor Jézus az említett "jeleket" felsorolta, ezt is mondta: " És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég." (Máté 24:14)
Nem kell tehát félnünk, mert értesíteni fognak bennünket és lesz alkalmunk eldönteni, melyik oldalra állunk.
"12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül." (Máté 24:12-13)

De miért történnek napjainkban ezek a szörnyűségek és Isten miért engedi meg?

Az egész ugye a Paradicsomban kezdődött. Amikor a Sátán Évát és Ádámot arra bíztatta, hogy egyenek a tudás fájáról, azzal kétségbe vonta, hogy Istennek joga van az uralkodásra. 1. Mózes 3:25-ben hazugnak nevezte Istent, ki alattvalóitól megvonja a jót, ezért jobb lenne, ha nem ő uralkodna.
Ádám és Éva fellázadtak ellene, sőt még milliónyi angyal is figyelte őket. Ilyen esetben mit tehet Isten?

Egy iskolai példával lehetne szemléltetni a helyzetet. A tanár a táblánál megold egy nehéz feladatot. Az egyik tanuló azonban szemtelenül azt állítja, hogy a tanár megoldása helytelen, ő tud egy sokkal jobb megoldást, hiszen a tanár teljesen tehetségtelen.
Ilyenkor mit tehet a tanár? Dobja ki a tanulót az osztályból, hiszen neki van nagyobb hatalma, megteheti? Nem gondolnák akkor a többiek, hogy a diáknak valóban igaza lehet?
Nem az a legjobb megoldás, hogy a diák kezébe adja a krétát, hogy bizonyítsa be, hogy ő jobban tudja?

Velünk is pontosan ez történik most. Sátán kezében van a "kréta" és ő uralja most a világot. Isten megadja neki a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, ő a jobb.

Amikor a diák kimegy a táblához, két dolgot nem fog megtenni a tanár. Nem fog közbevágni (nem fogja be a diák száját) és biztosan nem fog neki segíteni.

Isten is ezt teszi most. Időt hagy a Sátánnak a bizonyításra. Az emberek önmagukat irányítják, már mindenféle uralkodási formát, államformát kipróbálhattak és mégsem sikerült az igazságtalanságokat, szegénységet, erőszakot, háborúkat felszámolni.
Ha Isten segítene és "jó eredmény" jönne ki, akkor nem azt mondanák a "diákok", hogy Sátánnak igaza van és ő jobban uralja a világot? És az nem lenne hazugság?

Így hát Isten megadta a lehtőséget Sátánnak a bizonyításra, de hamarosan visszaveszi a hatalmat és ezután nem fogja kiadni kezéből. Akik ezidő alatt szenvedtek, meghaltak, azok új életet kapnak a Paradicsomban.

A pozitív gondolkodással és a Vonzás Törvényével teljesen összhangban van a Biblia. Mindenki döntse el saját maga, hogy ezt elhiszi-e.Vajon mi a jobb? A világ végét és a pusztulást, szenvedést félelemmel várni? Vagy a földi Paradicsom reményében ignorálni a nehézségeket, tudván, hogy azok a közelgő jó jelei és boldogan,tisztességesen, becsületesen élni?

A Bibliai idézetek fordításához itt találtam segítséget: http://www.biblia.hu/biblia_k/k_21_1.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails