Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

csütörtök, november 26

A vizualizálás ereje 3/ 1.rész (videó)A videó fordítása

Üdvözöllek!
Victoria Osteen vagyok. Joel és saját nevemben megköszönöm, hogy letöltöd az e heti üzenetet. Mi nagyra értékeljük, hogy támogatod ezt a lelkészséget, mi által lehetôvé válik ezen programok közvetítése minden héten. Nektek köszönhetô, hogy ezt az üzenetet az egész világon milliókhoz el tudjuk juttatni.

Ezen a héten Joel üzenete a vizualizáció erejérôl szól. Megtanulod, képzeleted hogyan válhat hited hatalmas kiterjesztésévé. Ha képzeletünket rossz dolgok megtörténésének vizualizálására használjuk, az stresszt és aggodalmat okozhat. Ugyanakkor, ha gyôzelem, egészség, jólét vizualizálására használjuk, az segíthet fenntartani pozitív hozzáállásunkat és hitünket Isten legjavában.

Tudd, hogy mi szeretünk téged és kívánjuk a legjobbakat neked és családodnak!

/ Joel Osteen köszöntôje ... /

Szeretek minden héten valami vidámsággal kezdeni. Ezt egy idôsek otthonából küldték nekem.

Egy 84 éves hölgy kissé elhízott. Tudta, hogy edzenie kellene, ezért elhatározta, el fog járni szenior aerobic órákra.
Az elsô napon hajlongott, forgott, hajolgatott elôre-hátra, ugrált fel, le több mint egy órán keresztül, de azt mondta, hogy mire felráncigálta az aerobic dreszt, az órának pont vége lett.

/ ... /

Ma a vizualizálás erejérôl akarok beszélni.
Isten vizuális lényeknek teremtett bennünket. Nagyon fontos, hogy a megfelelô képet alkossuk elménkben, mert ahogyan saját magunkat látjuk, arra fogunk tartani. A vizualizáció egyszerûen az, hogy olyannak látod magad, amilyen lenni szeretnél. Egy képet alkotsz elmédben arról, amint eléred céljaid, túljutsz az akadályokon és beteljesíted Isten adta végzeted.

Képzeletünk rendkívül erôteljes. Az, ahogyan  látjuk magunkat ezeken a képeken, melyeket  idôrôl idôre alkotunk, nemcsak leszivárognak lelkünkbe, hanem ha tovább elidôzünk rajtuk, bejutnak a tudatalattinkba is. Ha pedig egyszer valami a tudatalattinkba kerül, akkor az gravitációként vonz bennünket hozzá. Az összes belsô erô felszabadul és legtöbbször megkapjuk azt, amit elképzeltünk magunknak.

Ha képzeletedben alkotsz egy képet valami olyanról, amit akarsz (hogy egy álom megvalósul, egy üzlet sikeres lesz, egy olyan képet magadról, melyen egészséges, teljes vagy), és ezt a képet magad elôtt tartod, akkor be fog jutni a tudatalattidba.
Minden tanulmány arról szól, hogy afelé tartunk, ami a tudatalattinkban van.

Talán súlyproblémával küzdesz, vissza kellene nyerni régi formád. Lásd magad lelki szemeiddel ezen a mentális képen az ideális testsúlyoddal! Ha kitartó leszel és kitartóan nézed ezt (akárhogy is nézel ki a valóságban), egy idô múlva bejut a tudatalattidba.
A tudatalatti sosem alszik. Napi 24-órát dolgozik és imával, fegyelmezettséggel, elszántsággal valóságra tudja váltani ezt a képet. Valami érted fog dolgozni, nem ellened.

Sokakkal azonban az a baj, hogy évekig negatív dolgokkal szennyezték tudatalattijukat. Rossz képeket hordoztak, melyeken fegyelmezetlennek, túlsúlyosnak látták magukat, akiket nem léptettek elôre, nem jó szülôk voltak. A tudatalattijuk mára nem is ismer jobbat. Nem gondolkodik, nem okoz semmit, hanem csak véghezvisz, tehát a negatív felé viszi ôket.

Ezért érzed néha úgy, hogy minden ellened jön. Le kell ellenôrizned, hogy milyen képekkel táplálod!

Láttam olyanokat, akiknek valamilyen függôségük volt. Minden más területen sikeresek voltak, de ez az egyetlen dolog visszatartja ôket. Ez azért van mert évekig hagyták, hogy az a kép szállingózzon gondolataikba, hogy nem képesek rá. Gyengének, fegyelmezetlennek látják magukat és ez mindig visszahúzza ôket.

A megoldás az, hogy a megfelelô képeket kell alkotnunk, hogy tudatalattink értünk dolgozzon és ne ellenünk.

Emlékszel arra az Ótestamentumban, amikor az emberek tornyot akartak építeni a mennybe? A Szentírás azt mondja Teremtés 11:6-ban: Semmi nem lesz lehetetlen számukra, melyrôl elképzelték, hogy véghez tudják vinni.
A képzeletük olyan erôteljes volt, hogy Istennek össze kellett zavarni a dolgokat, nehogy valami nem megfelelô tervet vigyenek véghez .

Én hiszem, hogy ugyanez az elv érvényes ma is. Képzeletünket a megfelelô szándék szolgálatába állíthatjuk.
Ha Istennel kapcsolatban új képet festünk szívünkbe, és úgy látjuk magunkat, ahogy ô lát bennünket - erôsnek, egészségesnek, gyôzedelmesnek - , akkor magasabbra emelkedhetünk és mindent véghezvihetünk, mit elültetett szívünkben. Talán lehetetlennek tûnik, de Isten azt mondja, ha el tudod képzelni, akkor semmi sem lehetetlen számodra. Ez azt jelenti, hogy legyôzheted a függôséget, ha új képet alkotsz magadban. Megtörheted generációk átkát, ha megfelelô képet alkotsz képzeletedben. Messzebbre juthatsz, mint valaha is lehetségesnek tartottad, ha a megfelelô képet tartod magad elôtt.

Ray Dethlefs megértette ezt az elvet. Ô profi golfjátékos. Minden fontos ütés elôtt vizualizálja, hogy a labda a lukba gurul. Egy mentális képet készít róla, ez segít neki, hogy ellazult maradjon.
A góllövô a futballban azt vizualizálja ezerszer, hogy a labda a jobb felsô sarokba repül, a játékot megnyerik, a szurkolók felkiáltanak.
Ez a kép van a fejében.

Beszéltem napjaink egyik nagy baseball-játékosával. Elmondta, hogy egész nap látja magát, amint elüti a labdát. Mielôtt felmegy a játékmezôre, vizualizálja, hogy "bázisba" kerül. Látja magát sikeresen. Ez lejut mélyre legbelül és most éppen efelé tart.

Én rájöttem, hogy több is kell, mint egyszerû vizualizáció. Kell még engedelmesség, ima és természetesen része kell, hogy legyen a tervnek, melyet Isten alkotott életünkre.
Én nem vizualizálhatom magam profi kosárlabda játékosként. Elôszöris túl alacsony vagyok hozzá, másodszor pedig: mindannyian tudjuk, hogy fehér ember nem tud ugrani.
Amirôl beszélek, azok az álmok, melyeket Isten ültetett szívünkbe. A vágy, hogy egészségesek legyünk, sikeresek legyünk.
Ha a megfelelô képet tartod képzeletedben (látod magad magasabbra emelkedni, egészségesnek és teljesnek látod magad), akkor ez lejut mélyre bennsôdbe. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy ez mozgasson elôre. Természetfeletti erôd, energiád lesz, ami segíteni fog a megvalósításban.

Talán az a vágyad, hogy egy bizonyos területen dolgozz vagy hogy elôbbre lépj egy új pozícióba. Csak a rossz kép tart vissza. Azt gondolod, nem vagy rá képes vagy nem vagy elég tehetséges. Isten azonban nem ültette volna el benned ezt a vágyat, ha nem lennél alkalmas rá. Neked csak egyszerûen látnod kell magad abban a pozícióban. Alkoss képet róla! Ha találkozol valakivel, aki meglehetôsen jó abban, amit te is csinálni akarsz, nagyon kiváló abban a pozícióban, akkor hagyd, hogy inspiráljon téged! Ne mondd azt: Ó Istenem, ô olyan tehetséges, én sosem tudnám ezt megcsinálni, nem vagyok alkalmas rá!
Nem! Te is képes vagy rá, csak éppen rossz kép van a képzeletedben. Nem lehet vereséges, hibás képed, miközben elvárod, hogy teljesítsd Isten adta végzeted. Ez a vereség bejut bennsôdbe és folyamatosan fog arra felé húzni téged. Egyetlen mód a változtatásra, ha megváltoztatod a képet.

Olvastam egy 10-éves fiúról. Cincinnatiban nôtt fel egy alacsony jövedelmû otthonban. A családjából senki sem vitte sokra.
Hideg, szeles idô volt. A külvárosban állt egy nagy irodaház elôtt - az idôt próbálta elverni iskola után. Látta az ablakon keresztül, amint egy úr dolgozik. Az írógépe elôtt ült és gépelt valamit. Emberek tûntek fel és információkat adtak át neki. Jobbra- balra utasításokat adott, mindent mozgásban tartott.

Egy egész órán át állt ott a fiatalember, csodálva ezt az embert. Olyan nagy hatással volt rá, hogy hogyan tud annyi különbözô dolgot kezelni.
Pár perc múlva egy rendôr járôr ment arra. Megkérdezte tôle: Rendôr úr, ki az az ember, aki annál az asztalnál ül?
Az azt válaszolta: Ô a Cincinnati Hírek kiadója. Városunk egyik legbefolyásosabb, legtiszteltreméltóbb személye.

Ezen a napon ez a fiatalember azzal ment haza, hogy valami új született lelkében. Azt mondta szüleinek, hogy egy napon lapkiadó lesz, egy napon egy fontos újságnál fog dolgozni. Szülei nem tudták mire vélni lelkesedését. Korábban senki sem beszélt családjukban gyôzelemrôl, és hitte, hogy valami jelentôset fog véghez vinni életében.

A fiatalember elmondta, hogy mindig újra és újra lejátszotta elméjében ezt a jelenetet. Csak az volt a különbség, hogy nem a férfi ült a székben, hanem saját magát látta ott ülni. Tudat alatt elhitte, hogy be fog következni. Senki nem mondta neki, mégis minden éjjel elmondta: Atyám, köszönöm, hogy megvalósítod álmaim! Köszönöm, hogy megkapok mindent, amire engem teremtettél!

péntek, november 20

Az gazdasági helyzet miatti aggodalomról

Az aggodalom, olyan, mint egy hintaszék:
Talán úgy érzed, haladsz valahova, de végül kiderül, hogy ugyanott vagy, ahonnan elindultál.

Nem csoda, ha ebben a gazdasági helyzetben, a növekedô munkanélküliség mellett sokan aggódnak.

Sokan emlékszünk az elsô alkalomra, mikor hivatalosan bejelentették, hogy a gazdaság válságban van. Tudod-e, azonban, hogy a rákövetkezô reggelen a madarak felkeltek és énekeltek? Nem estek kétségbe, nem röpködtek aggódva ide-oda, abbahagyván az éneklést.


Nem. A pici madarak énekeltek és a nagy madarak is daloltak. Mindez egy csodálatos szimfónia volt.

Azt gondolhatod: "Joel, ez nagyszerû, a madarak dalolnak, meg minden... De figyelj már ide, a gazdaság válságban van!"

Figyeld, mit mond Jézus: " Nézd az egek madarait! Ôk nem vetnek, nem aratnak, nem gyûjtik pajtába a termést és a te égi Atyád mégis táplálja ôket. Te nem vagy-e náluk sokkal értékesebb? És melyôtök tud aggódással, félelemmel akár 1 mértéket termetéhez vagy egy idôegységet életéhez hozzáadni? És miért kellene félned ruházatod miatt? Figyeld a mezôk virágait és tanulmányozd, hogyan nônek: nem küszködnek, nem forognak. Elmondom neked, hogy még Solomon az ô nagyszerûségével sem volt olyan rendezett, mint ezeknek bármelyike. De ha Isten így öltözteti a mezô füvét, mely ma élô és zöld, de holnap kemencébe vetik, akkor nem öltöztetne-e téged sokkal jobban, te kishitû?
Ezért ne aggódj, ne félj azt mondván: "Mit fogunk enni?" vagy "Mit fogunk inni?" vagy "Mit fogunk felvenni?". Keresd az Ô királyságát, az Ô igazságosságát és mindezt összerakva meg fog neked adatni. Ne aggódj, ne félj tehát a jövô miatt, mert a jövônek meg lesznek a maga aggodalmai és félelmei!" (Máté 6:26-30, Bôvített változat)

Barátaim! Semmi sem új a nap alatt. Lehet, hogy akkor még nem voltak közgazdászok a recesszió fogalmával, de sokan aggódtak elôttünk is amiatt, hogy mit fognak enni, inni, felvenni, hol fognak lakni, hova küldjék gyerekeiket, hogyan fizessék ki ezt vagy azt. Isten azonban emlékeztet bennünket, hogy Ô gondoskodik a rét virágairól és az ég madarairól. Mennyivel vagyunk Mi értékesebbek számára?

Jézus annyira tisztán beszélt az aggódásról. Hány nappal hosszabbítjuk meg életünk az aggódás által? Magasabb leszel általa? Okosabb leszel? Eltûnnek a problémáid?
Az aggódás nem tesz jót nekünk! Ami jót tesz nekünk az, ha Istent nagyítjuk fel és nem a problémáinkat. A Biblia még azt is mondja: "Ne bosszankodj, az csak az ördöghöz vezet!"

Mit tegyünk hát? Bízzál Istenben, és dicsôítsd Ôt, mint ahogy azt a madarak is teszik! Tartsd szívedben a dicsôség ezen himnuszát! Amikor az ima felszáll, az áldás lejön hozzánk. Amikor aggódással töltöd idôd, nem hiszel igazán.

Az aggodalom azt mondja: "Nem fogok munkát találni. Sosem nyerem vissza nyugalmam."

A dicsôség himnusza azt mondja: "Atyám, köszönöm a gyôzelmeket, miket elhoztál nekem! Köszönöm kegyességed! Köszönöm, hogy jóra fordítod helyzetem!"

Egy dolog, amit megtanultam, hogy sosem lehet egyszerre aggódni és imádkozni is.

Nem mondhatod azt, hogy "Tudom, hogy trónusodon ülsz és mindig jóságos vagy. Mindig gyôzelemhez segítesz. Ott is utat nyitsz, ahol látszólag nincs kiút." - miközben aggódva arra gondolsz, hogy: "Nem tudom, hogyan fog mindez megváltozni:"

Ha imádkozunk, természetfölötti dolgok fognak megtörténni. A természetfölötti dolgok nem következnek be, ha aggódunk. Az aggodalom csak elrabolja örömöd.

Lehet, hogy úgy érzed, az aggódás eljuttat valahova, de csak az erôdet csapolja meg. Az energiánkra pedig szükségünk van az élet csatáinak megvívásához.

Isten egészen váratlanul megváltoztathatja a szituációt, mint ahogy azt Pál és Silas esetében tette, amikor börtönben voltak. Az éjszaka közepén kiszabadultak. Vajon azért szabadultak ki, mert sírtak, dühöngtek, rázták öklüket, panaszkodtak és elkeseredettek voltak? Nem. Ôk imádkoztak Istenhez és a börtön ajtaja kitárult.


Nem számít mit mondanak a hírek a tôzsdeindex zuhanásáról. Kelj fel minden nap óriási hittel, ôrizd meg boldogságod és imádkozz!

És ne feledd felnagyítani víziód! Aggódással ezt nem tudod megtenni. Még ha sokat is vesztettél a tôzsdén, Isten segíthet visszanyerni azt és még annál is többet. Nincs felsô határ Isten számára. Csak az korlátozhatja, ha nem hiszünk és hagyjuk, hogy az aggodalom megfosszon boldogságunktól és hitünktôl.

A Szentírás azt mondja Jeremiás 33:11-ben: ... Adj hálát a Mindenható Úrnak, mert az Úr jóságos, szeretete örök. Mert helyreállítom az ország gazdagságát olyannak, mint elôtte volt.- mondta az Úr."

Ez azt jelenti, hogy amikor felkelsz, imádkozz Istenhez. Hidd, hogy rendbehozza nyugalmad, megtakarításaidat! Hidd, hogy helyreállítja üzleti veszteséged! Istennek semmi sem lehet túl bonyolult. Minden, mit elvettek tôled, visszaszerezhetô. Isten minden bánatért duplán kárpótol. Csak az a kérdés, elhiszed-e, hogy valóban akarja.

Maradj reményteljes! Ne adj helyet szívedben az aggodalomnak!

Éljen a dal szívedben! És amikor reggel felkelsz és hallod a madarakat énekelni, jusson eszedbe, hogy imádkozz Istenhez ezekben a nehéz idôkben! Az egész világ az Ô kezében van és Ô tenyerén hord téged. Számára semmi sem meglepetés. Ha reményteli maradsz és imádkozol, Ô megmutatja erejét és nem fogsz csalódni benne!

(Joel Osteen)

szerda, november 18

Mint a Mennyben

"Jôjjön el a te országod; legyen meg a Te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is."
(Máté 6:10)

Joel és Victoria üzenete

Isten vágya, hogy bepillantást nyújtson neked a Mennybe, míg itt vagy a Földön. Meg akarja mutatni neked csodálatos tervét és meg is akarja valósítani azt életedre. Gondolkoztál már azon, hogyan teljesül Isten akarata a Mennyben? A Mennyben Isten akarata automatikus. Nincsenek ott a sötétség visszatartó erôi, vagy bármi más, ami akaratával ellenkezne.
A Földön csak akkor tudjuk aktiválni akaratát életünkben, ha elfogadjuk Jézust urunknak és megváltónknak, és gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben egyességre jutunk az ô akaratával. A Földön ki kell tartanunk a sötétség erôivel szemben. El kell utasítanunk a negatív, önromboló gondolatokat. Ha megnyitod szíved Isten szavának és meghívod akaratát, hogy teljesüljön életedre, akkor egy leszel az Úrral. Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levelében elmondja, hogy a Vele való egyesülésben erôsödünk.

Kiáltsd ki ma Isten szavát életedre! Jelentsd ki, hogy az ô akarata teljesül életedben! Ha erôs szövetségben állsz vele, túllépsz minden akadályon és megtapasztalod akaratának teljesülését ... mint a Mennyben!

Mai ima

Égi atyám! Alázattal jöttem ma hozzá és meghívom akaratod teljesülését életemre. Szívem minden szegletét alárendelem neked. Hozzon minden szavam és tettem dicsôséget neked! Jézus nevében. Ámen.

hétfő, november 16

A most hite

"A mostan hite a reménylett dolgoknak alapanyaga, a nem látott dolgok tanúbizonysága."
(A zsidókhoz írt levél 11:1)

Joel és Victoria üzenete

Mit remélsz ma életedre? A Biblia azt mondja, hogy hited képezi azon dolgok alapanyagát, miket elvársz. Figyeld meg, hogy az idézet így kezdôdik: "A mostan hite..." Nem a késôbbi hit, nem egy tetszôleges nap hite. A mában kell hinnünk, itt és most!

Mit jelent tehát "most" hinni? A Biblia azt mondja, hogy a hit nem más, mint egyszerûen hinni Isten jóságában és tudni, hogy megjutalmazza követôit. Hinni Isten szavának igazában - itt és most. El tudod hinni, hogy Isten MA be akar költözni életedbe? Elhiszed, hogy MA teljesíteni tudja szükségleteidet? Elhiszed, hogy MA meg tudja gyógyítani kapcsolatodat? Elhiszed, hogy MA meg tudja neked adni azt az elôléptetést?

Bármit is remélsz, tárd ki szíved és várd el MOST, hogy Isten a javadra dolgozzon! Merj hinni benne, hogy Isten el akar MA jönni hozzád! Légy erôs és jelentsd ki, hogy a gyôzelem a tiéd! Amint szavaiddal öntözöd hited, megkapod az Ô erejét és meglátod, Isten keze fog dolgozni életed minden területén!

Mai ima

"Atyám az égben! Ma azt választom, hogy hiszem, hogy a színfalak mögött a javamra munkálkodsz. Bízom benne, hogy jó terved van számomra és minden lépésemet vezeted és irányítod. Segíts, hogy erôs maradjak benned - ma! Jézus nevében. Ámen.

(Joel és Victoria Osteen hírlevele.)

péntek, november 13

Előprogramozva a sikerre (videó)A videó fordítása

Isten áldjon benneteket! Mindig öröm számomra eljönni otthonotokba! Szeretünk titeket és tudjuk, hogy Isten nagyszerû dolgokat tartogat számotokra  ...
Nagyon köszönöm, hogy bekapcsoltatok ma.

Szeretek minden héten valami vidámsággal kezdeni.
Hallottam egy vidéki házaspárról, akik 50-dik házassági évfordulójukat ünnepelték és korábban soha nem vitáztak. Valaki megkérdezte tôlük sikerük titkát.
A férj elmesélte, hogy amikor kiléptek a templomból és a nászutukra indultak, a fehér ló nem akart elindulni. A feleség leszállt, a ló szemébe nézett és azt mondta: Ez egy.
A ló ment egy kicsit, aztán újra megállt. Az asszony leszállt, a szemébe nézett és azt mondta: Ez kettô.
A ló továbbment egy kicsit, de újra megállt. Az asszony leszállt, ezúttal elôhúzta pisztolyát és agyonlôtte a lovat.
A férj megdöbbent: Mit csinálsz? Nem lôhetsz le csak úgy egy állatot!
Az asszony ránézett és azt mondta: Édesem, ez egy!

...

Arról akarok ma beszélni, hogyan vagy elôre beprogramozva egy gyôzelmes életre.
Isten nem átlagosnak teremtett bennünket. Nem kellene vánszorognunk legyôzötten, depressziósan. Isten arra teremtett bennünket, hogy mi legyünk a fej és sosem a farok, hogy boldogok, egészségesek, teljesek legyünk.
A Biblia azt mondja, hogy a Mindenható képére teremttettünk. Amikor Isten megalkotott téged, beléd tett egy darabot önmagából. Úgy is lehet mondani, hogy a mindenható Isten DNS-e van benned. Ô a te égi atyád. Benned van az ô nyíltságából, jellemébôl. Ez azt jelenti, hogy a génjeidben most is benne van az ô kegye, bölcsessége, ereje, tehetsége, képessége. Isten a saját életét lehelte beléd. Ahogyan a természetes DNS-ed a szüleidtôl kaptad, a spirituális DNS-ed az égi atyádtól kaptad. Az a jó hír, hogy a spirituális mindig túltesz a természetesen. Isten DNS-e túltesz minden negatív DNS-eden.

Tudjuk, hogy bizonyos jellemvonások öröklôdhetnek szüleinktôl. Az emberek sokszor mondják fiunkra, Jonathanra, hogy az anyjától örökölte szemeit. Pont úgy néz ki, mint Victoria. Mindig azt mondom, köszönöm Istenem. Isten kegyes hozzá. A lányunkban, Alexandrában, pedig olyan vonásokat látok, melyek hozzám hasonlóak. Mielôtt aludni megy, kikészíti ruháit a következô napra. Sosem feküdne le úgy, hogy elôtte nem kapcsolja rá mobiltelefonját a töltôre. A házi feladatát kikészíti a hátsó kijárathoz, hogy reggel csak sietnie kelljen. Anyám is ilyen, nagyon fegyelmezett. Ô az apjától örökölte, nagyapám is ilyen volt. Miért van ez? Ez benne van a DNS-ünkben. Öröklôdött egyik generációról a másikra. Nemcsak fizikai tulajdonságok, hanem személyiségvonások, hozzáállásunk, viselkedésünk... Ezek olyan dolgok, melyek benne vannak DNS-ünkben. A genetikai kódunk tesz azzá, akik vagyunk.

Érdekes, hogy lehet olyan géned a DNS-edben, mely évekig szunnyad, de egy bizonyos idôpontban, mely mindazon tényezôk által van elôprogramozva, hogy kik voltak ôseid, mit örökítettek rád - a gén egyszer csak aktiválódik.


A gimnáziumban volt egy jó barátom. Sikeres atléta volt. Magas, erôs, izmos. Dús, hullámos haja volt. Emlékszem, hogy a kosárlabda meccsek után, mikor letusoltunk, alig tudta kifésülni a haját. Egészen nagyfogú fésûje volt pedig. Még sosem láttam ilyen dús hajat.
Amikor befejeztük az iskolát, külön utakon jártunk. Kb. 10 év múlva összefutottam vele a bevásárló-központban. Majdnem elmentem mellette. Már nem volt dús, hullámos haja. Teljesen kopasz volt, a halántékát kivéve.
Mi a csoda történt?- akartam kérdezni. Nagyobb volt nálam, ezért nem tettem meg.
Mi volt ez? Egy olyan gén volt a DNS-ében, melyet ôseitôl örökölt, melynek az volt a célzata, hogy elhullajtsa a haját. A gén neve egy 4-betûs szó: BALD (kopasz).
Nem hittem volna 10 évvel korábban a gimnáziumban, hogy valaha is kopasz lesz. Azt mondtam volna, semmi esetre sem, az lehetetlen.
Hogyan történhetett? Ez a gén benne szunnyadt, csak arra az idôpontra várt, melyre elôre be volt programozva. Amikor eljött az idô, a gén azt mondta: Az a dolgom, hogy elhullajtsam a hajat.
Be kell vallanom, a gén nagyszerû munkát végzett. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én ellene vagyok az ilyenfajta géneknek a vérvonalunkban, de ahogy a természetes géneket örököljük szüleinktôl, a természetes vérvonalunkból, a spirituális DNS-ünket égi atyánktól kapjuk.

A Szentírás elmondja, hogy mielôtt megjelentünk a Földön, Isten már ismert bennünket. Nem vagyunk véletlenek. A szüleid nem csak találomra keltek egybe és határozták el, hogy gyerekük legyen. Istennek már akkor megvolt a szándéka veled, mielôtt szüleid vagy nagyszüleid megismerték egymást.

Dávid azt mondta Zsoltárok 39:16-ban: "Szemeid látták formálatlan anyagom és minden napom meg volt írva könyvedben, mielôtt egyikük eljött."
Mit jelent az, hogy "formálatlan anyag"?
Ez arról a DNS-rôl szól, amit Isten ültetett belénk. Más szavakkal, mielôtt Isten kiválasztotta szüleidet, már megbízása volt számodra. Már volt valami, amit véghez kell vinned. Ô fogta ezt a formálatlan anyagot és megtöltötte a megfelelô DNS-sel, hogy be tudd teljesíteni végzeted. Rendelkezel a megfelelô adottságokkal, tehetséggel, a megfelelô személyiséggel, magassággal. Megvan a szükséges bátorságod, erôsséged. Úgy, mint a fizikai, néhány gén szunnyadva vár arra, hogy aktiválódjon.
Én hiszem, hogy mindannyiunkban vannak olyan képességek, melyek még nem bontakoztak ki.

Olvastam Michael Jordan-rôl. Az elsô próbálkozása az iskola kosárlabda csapatában nem sikerült. Az edzô azt mondta neki, nem hiszi, hogy megvan hozzá a tehetsége. Michael Jordan ekkor még nem volt olyan szuper összehangolt, atlétikus, mint ma. Amit az edzô azonban nem vett észre, hogy DNS-ébe egy olyan gén volt bezárva, mely kiszabadulni készült. Olyan gén, mely hihetetlen képességeket adott neki az ugrásra.
Michael Jordan talán elbátortalanodott, de valami mélyen azt súgta neki: ez neked való, megvan hozzá a tehetséged, erre születtél. A végzete szólította, mely DNS-ében volt. Mégha át is ment ilyen elutasításokon, visszaeséseken, felismerte, hogy nem mások határozzák meg végzetét, mások nem tudják, hogy Isten mit ültetett el benne. Tovább hitt, tovább hozta a legjobbat, tovább tört elôre és egy napon ez a gén aktiválódott és napjaink egyik nagy kosárlabda játékosává vált.

Mindannyiunkban van olyasmi, melyrôl nem ismerjük fel, hogy azok a gének, melyek csak arra várnak, hogy aktiválódjanak.
35 éven át nem tudtam róla, hogy egy ministráns rejlik bennem. Nem tudtam, hogy meg tudom ezt csinálni. Csendesebb, visszafogottabb a természetem. Szeretek a színfalak mögött lenni. Amikor azonban apám 1999-ben elment az Úrhoz, az egyik gén, melyet Isten elültetett bennem az idôk kezdete elôtt, hirtelen aktiválódott. Hirtelen életre kelt és mélyen legbelül tudtam, hogy ezt kell tennem. Visszatekintve felismertem, hogy ez nem volt meglepetés Isten számára. Ô már akkor elôre belém programozta, mielôtt ide kerültem.
Minden napunk meg van írva könyvében.
Tény, hogy a 35 év alatt, míg nem hittem, hogy meg tudom csinálni, azt mondtam Victoriának, én nem vagyok ministráns, én nem tudok közönség elôtt beszélni. Ô újra és újra azt mondta: De igen, Joel, te tudsz. A templom lelki pásztora leszel. - Nem, Victoria, ez nincs meg bennem.
Ma tudom, hogy az Isten adta DNS-emben megvolt. Az a gén csak szunnyadt, mert még nem jött el a megfelelô idôpont.
Mikor eljött e megfelelô korszak, hirtelen vágyat éreztem, hogy csináljam ezt. El kellett döntenem, hogy kilépjek-e kényelmi zónámból és elhiggyem, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá, vagy csak dôljek hátra, maradjak biztonságban, maradjak ott, ahol vagyok, hagyjam a lehetôséget elmenni.
Én megtettem ezt a lépést hittel és valóban hiszem, hogy ekkor aktiválódott a gén és beléptem elrendelt végzetembe. Ma tudom, hogy azt teszem, amire születtem. Tudom, hogy ez az egyik oka, hogy Isten ide hozott engem.

Szeretném kijelenteni neked, hogy néhány gén, melyet Isten elôprogramozott számodra, hamarosan aktiválódik. Mint ahogy én sem hittem, hogy meg tudom ezt csinálni, te is véghez fogsz vinni olyan dolgokat, melyeket soha nem tartottál lehetségesnek!

kedd, november 10

Dicsőségnek palástja

"Hogy tegyek Sion gyászolóira ... dicsôségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fiának neveztessenek, az Úr plántáinak, az ô dicsôségére!"
(Ézsaiás 61:3)

Joel és Victoria üzenete

Mit hordasz ma? Nem a fizikai testeden. Mi fedi elméd és érzelmeidet? Kétségekbe és csalódásokba vagy öltözve? Nehézséget viselsz?

Ha mostanában mentél keresztül egy fájdalmas vagy kiábrándító helyzeten, a Biblia azt mondja, hogy van helye a búslakodásnak. Fontos, hogy átess ezen a folyamaton és átengedd fájdalmad Istennek. A Biblia azonban azt is mondja, hogy Isten a dicsôség palástját akarja adni neked a nehéz, csüggedt lélek helyett. Fájdalmadat gyógyulásra akarja váltani. Békével és boldogsággal akar feltölteni.

Meglehet, hogy a tegnap palástjai fognak vissza és húznak le? Talán eljött az ideje, hogy a nehézséget átváltsd az Ô dicsôségének palástjára. Talán eljött az ideje, hogy elengedd azt a súlyos terhet. Itt az idô, hogy megbocsáss azoknak, akik bántottak és elkezdd dicsôíteni gyôzelmed útját! Kezdd el még ma, azzal, hogy megköszönöd Neki az életed, melyet ma élsz! Köszönd meg neki a lehetôségeket, melyeket felkínál neked! Köszönd meg neki a gyönyörû napfelkeltét! Ha a dicsôségnek ezen palástját hordod, erôs leszel és életed minden napján az Ô ragyogását fogod visszatükrözni!

Mai ima

"Atyám az égben! Alázatosan kérlek, vedd el kétségeimnek, nehézségeimnek Régi, súlyos palástját! Készíts nekem újat! Add nekem a dicsôség palástját, hogy gyôzelmed és ragyogásod visszatükrözôje lehessek! Jézus nevében. Ámen.

(Joel és Victoria Osteen hírlevele.
Bibliai idézet: www.cab.u-szeged.hu)

szombat, november 7

Gyűjti könnyeidet

" Nyomon követed minden bánatom. Palackba gyûjtötted minden könnyem. Mindegyiket feljegyezted könyvedbe."
(Zsoltárok 56:8)

Joel és Victoria üzenete

Tudod, mennyire fontos vagy Isten számára? Ô úgy törôdik életed minden részletével. Törôdik gondolataiddal, érzéseiddel, érzelmeiddel. Annyira fontos neki minden, amin keresztülmégy, hogy minden gondod, minden elhullajtott könnycsepped gyûjti. Miért teszi mindezt? Mert ennyire szeret téged. Ô a te védelmezôd. Számon tart minden rosszat, mi veled megtörtént, azért, hogy kárpótoljon mindenért. Ô helyre akar hozni mindent, amit valaha is elloptak tôled. Meg akar gyógyítani minden sérülést, fájdalmat. Ô ismeri szíved minden óhaját, a vágyaid. Megnyugodhatsz, mert a színfalak mögött a javadra munkálkodik!

Arra akarlak ma emlékeztetni, hogy Isten veled van. A te oldaladon áll. Szívén viseli javadat és azon munkálkodik, hogy gyógyulást és békét hozzon életed minden területére. Maradj talpon, higgyél és tedd továbbra is a helyes dolgot, mert az, aki minden könnyedet gyûjti, meggyógyítja életed minden eltört részletét!

Mai ima

"Égi atyám! Köszönöm, hogy szeretsz és felszabadítasz. Köszönöm, hogy védelmezôm vagy. Mostantól elengedek minden sérelmet, minden fájdalmat, minden bánatot, mert tudom, hogy mindent megújítasz. Jézus nevében. Ámen.

(Joel és Victoria Osteen hírlevele)

kedd, november 3

Éretted

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk..."
(2 Péter 3:9)


Joel és Victoria üzenete

Hamar észrevehetjük, hogy Isten idôzítése nem mindig egyezik a mi idôzítésünkkel. Csodálkozol, hogy miért kell már 15 éve várnod az áttörésre, míg szomszédaidnak ez 15 perc alatt sikerült? A Bibliában Ábrahám 20 évig várt az ígéretére, miközben a fentebbi szobában mindössze 10 napot vártak. Nem tudom, neked meddig kell várni, de meg kell értened, hogy Isten a számodra legjobbat akarja. Éretted ilyen türelmes. Sorba rendezi a dolgokat és vár a legjobb pillanatra. Ha továbbra is vársz a megfelelô hozzáállással, akkor a megfelelô idôpontban Isten megvalósítja.

Ne feledd, Isten mindig a te javadra munkálkodik a színfalak mögött! Az, hogy nem látsz semmilyen változást, nem jelenti azt, hogy nincsenek folyamatban. Tarts ki, higgy, remélj tovább, mert a te áttörésed is közeleg!

Mai ima

Atyám az égben, ma feladom minden kételyemet, félelmemet, kétségemet! Tudom, hogy szíveden viseled legjobb érdekemet. Bízom benned és hiszem, hogy érettem munkálkodsz a színfalak mögött. Jézus nevében. Ámen.

(Joel Osteen hírlevele.
Bibliai idézet: www.cab.u-szeged.hu)

vasárnap, november 1

"Mert e látomás bizonyos idôre szól ... ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jôni, nem marad el!"
(Habakuk 2:3)

Joel és Victoria üzenete

Istennek van egy számodra kijelölt idôpontja, amikorra megvalôsítja szíved álmait, vágyait. Az, hogy sokáig tart, vagy hogy megpróbáltad és belebuktál, nem jelenti azt, hogy nem fog bekövetkezni. Ne légy kishitû annak elérésével kapcsolatban, mit Isten elültetett szívedben! Istenünk hûséges. Nem számít mióta tart, nem számít, mennyire lehetetlennek tûnik, ha továbbra is hiszel benne, akkor a számodra kijelölt idôpont el fog jönni.

Emlékezz rá, hogy szíved minden vágyát, minden gyökeret vert ígéretet Isten ültetett el ott. És ez még nem minden, mert megvan a szándéka rá, hogy meg is valósítsa. Ragaszkodj hát ehhez a látomáshoz és jelentsd ki: "Eljön az én idôm. Isten már munkálkodik a színfalak mögött a javamra. Be fogom teljesíteni küldetésem!" Ha kitartasz látomásod mellett, meg fogod látni, hogy kezd majd alakot ölteni. Hited növekedni fog, reményed megerôsödik, és látni fogod magad, amint belépsz végzetedbe, melyet Isten készített elô számodra!

Mai ima

"Atyám az égben, ma befogadom igazságodat. Ma befogadom ígéreteidet. Kérlek, gyújtsd meg szívem szent tüzeddel, hogy birtokba vehessem az életemre alkotott tökéletes tervedet! Tedd, hogy gondolataim és szavaim akaratodnak megfeleljenek! Jézus nevében. Ámen."

(Joel Osteen hírlevele.
Bibliai idézet fordítása: www.cab.u-szeged.hu)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails