Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

péntek, november 13

Előprogramozva a sikerre (videó)A videó fordítása

Isten áldjon benneteket! Mindig öröm számomra eljönni otthonotokba! Szeretünk titeket és tudjuk, hogy Isten nagyszerû dolgokat tartogat számotokra  ...
Nagyon köszönöm, hogy bekapcsoltatok ma.

Szeretek minden héten valami vidámsággal kezdeni.
Hallottam egy vidéki házaspárról, akik 50-dik házassági évfordulójukat ünnepelték és korábban soha nem vitáztak. Valaki megkérdezte tôlük sikerük titkát.
A férj elmesélte, hogy amikor kiléptek a templomból és a nászutukra indultak, a fehér ló nem akart elindulni. A feleség leszállt, a ló szemébe nézett és azt mondta: Ez egy.
A ló ment egy kicsit, aztán újra megállt. Az asszony leszállt, a szemébe nézett és azt mondta: Ez kettô.
A ló továbbment egy kicsit, de újra megállt. Az asszony leszállt, ezúttal elôhúzta pisztolyát és agyonlôtte a lovat.
A férj megdöbbent: Mit csinálsz? Nem lôhetsz le csak úgy egy állatot!
Az asszony ránézett és azt mondta: Édesem, ez egy!

...

Arról akarok ma beszélni, hogyan vagy elôre beprogramozva egy gyôzelmes életre.
Isten nem átlagosnak teremtett bennünket. Nem kellene vánszorognunk legyôzötten, depressziósan. Isten arra teremtett bennünket, hogy mi legyünk a fej és sosem a farok, hogy boldogok, egészségesek, teljesek legyünk.
A Biblia azt mondja, hogy a Mindenható képére teremttettünk. Amikor Isten megalkotott téged, beléd tett egy darabot önmagából. Úgy is lehet mondani, hogy a mindenható Isten DNS-e van benned. Ô a te égi atyád. Benned van az ô nyíltságából, jellemébôl. Ez azt jelenti, hogy a génjeidben most is benne van az ô kegye, bölcsessége, ereje, tehetsége, képessége. Isten a saját életét lehelte beléd. Ahogyan a természetes DNS-ed a szüleidtôl kaptad, a spirituális DNS-ed az égi atyádtól kaptad. Az a jó hír, hogy a spirituális mindig túltesz a természetesen. Isten DNS-e túltesz minden negatív DNS-eden.

Tudjuk, hogy bizonyos jellemvonások öröklôdhetnek szüleinktôl. Az emberek sokszor mondják fiunkra, Jonathanra, hogy az anyjától örökölte szemeit. Pont úgy néz ki, mint Victoria. Mindig azt mondom, köszönöm Istenem. Isten kegyes hozzá. A lányunkban, Alexandrában, pedig olyan vonásokat látok, melyek hozzám hasonlóak. Mielôtt aludni megy, kikészíti ruháit a következô napra. Sosem feküdne le úgy, hogy elôtte nem kapcsolja rá mobiltelefonját a töltôre. A házi feladatát kikészíti a hátsó kijárathoz, hogy reggel csak sietnie kelljen. Anyám is ilyen, nagyon fegyelmezett. Ô az apjától örökölte, nagyapám is ilyen volt. Miért van ez? Ez benne van a DNS-ünkben. Öröklôdött egyik generációról a másikra. Nemcsak fizikai tulajdonságok, hanem személyiségvonások, hozzáállásunk, viselkedésünk... Ezek olyan dolgok, melyek benne vannak DNS-ünkben. A genetikai kódunk tesz azzá, akik vagyunk.

Érdekes, hogy lehet olyan géned a DNS-edben, mely évekig szunnyad, de egy bizonyos idôpontban, mely mindazon tényezôk által van elôprogramozva, hogy kik voltak ôseid, mit örökítettek rád - a gén egyszer csak aktiválódik.


A gimnáziumban volt egy jó barátom. Sikeres atléta volt. Magas, erôs, izmos. Dús, hullámos haja volt. Emlékszem, hogy a kosárlabda meccsek után, mikor letusoltunk, alig tudta kifésülni a haját. Egészen nagyfogú fésûje volt pedig. Még sosem láttam ilyen dús hajat.
Amikor befejeztük az iskolát, külön utakon jártunk. Kb. 10 év múlva összefutottam vele a bevásárló-központban. Majdnem elmentem mellette. Már nem volt dús, hullámos haja. Teljesen kopasz volt, a halántékát kivéve.
Mi a csoda történt?- akartam kérdezni. Nagyobb volt nálam, ezért nem tettem meg.
Mi volt ez? Egy olyan gén volt a DNS-ében, melyet ôseitôl örökölt, melynek az volt a célzata, hogy elhullajtsa a haját. A gén neve egy 4-betûs szó: BALD (kopasz).
Nem hittem volna 10 évvel korábban a gimnáziumban, hogy valaha is kopasz lesz. Azt mondtam volna, semmi esetre sem, az lehetetlen.
Hogyan történhetett? Ez a gén benne szunnyadt, csak arra az idôpontra várt, melyre elôre be volt programozva. Amikor eljött az idô, a gén azt mondta: Az a dolgom, hogy elhullajtsam a hajat.
Be kell vallanom, a gén nagyszerû munkát végzett. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én ellene vagyok az ilyenfajta géneknek a vérvonalunkban, de ahogy a természetes géneket örököljük szüleinktôl, a természetes vérvonalunkból, a spirituális DNS-ünket égi atyánktól kapjuk.

A Szentírás elmondja, hogy mielôtt megjelentünk a Földön, Isten már ismert bennünket. Nem vagyunk véletlenek. A szüleid nem csak találomra keltek egybe és határozták el, hogy gyerekük legyen. Istennek már akkor megvolt a szándéka veled, mielôtt szüleid vagy nagyszüleid megismerték egymást.

Dávid azt mondta Zsoltárok 39:16-ban: "Szemeid látták formálatlan anyagom és minden napom meg volt írva könyvedben, mielôtt egyikük eljött."
Mit jelent az, hogy "formálatlan anyag"?
Ez arról a DNS-rôl szól, amit Isten ültetett belénk. Más szavakkal, mielôtt Isten kiválasztotta szüleidet, már megbízása volt számodra. Már volt valami, amit véghez kell vinned. Ô fogta ezt a formálatlan anyagot és megtöltötte a megfelelô DNS-sel, hogy be tudd teljesíteni végzeted. Rendelkezel a megfelelô adottságokkal, tehetséggel, a megfelelô személyiséggel, magassággal. Megvan a szükséges bátorságod, erôsséged. Úgy, mint a fizikai, néhány gén szunnyadva vár arra, hogy aktiválódjon.
Én hiszem, hogy mindannyiunkban vannak olyan képességek, melyek még nem bontakoztak ki.

Olvastam Michael Jordan-rôl. Az elsô próbálkozása az iskola kosárlabda csapatában nem sikerült. Az edzô azt mondta neki, nem hiszi, hogy megvan hozzá a tehetsége. Michael Jordan ekkor még nem volt olyan szuper összehangolt, atlétikus, mint ma. Amit az edzô azonban nem vett észre, hogy DNS-ébe egy olyan gén volt bezárva, mely kiszabadulni készült. Olyan gén, mely hihetetlen képességeket adott neki az ugrásra.
Michael Jordan talán elbátortalanodott, de valami mélyen azt súgta neki: ez neked való, megvan hozzá a tehetséged, erre születtél. A végzete szólította, mely DNS-ében volt. Mégha át is ment ilyen elutasításokon, visszaeséseken, felismerte, hogy nem mások határozzák meg végzetét, mások nem tudják, hogy Isten mit ültetett el benne. Tovább hitt, tovább hozta a legjobbat, tovább tört elôre és egy napon ez a gén aktiválódott és napjaink egyik nagy kosárlabda játékosává vált.

Mindannyiunkban van olyasmi, melyrôl nem ismerjük fel, hogy azok a gének, melyek csak arra várnak, hogy aktiválódjanak.
35 éven át nem tudtam róla, hogy egy ministráns rejlik bennem. Nem tudtam, hogy meg tudom ezt csinálni. Csendesebb, visszafogottabb a természetem. Szeretek a színfalak mögött lenni. Amikor azonban apám 1999-ben elment az Úrhoz, az egyik gén, melyet Isten elültetett bennem az idôk kezdete elôtt, hirtelen aktiválódott. Hirtelen életre kelt és mélyen legbelül tudtam, hogy ezt kell tennem. Visszatekintve felismertem, hogy ez nem volt meglepetés Isten számára. Ô már akkor elôre belém programozta, mielôtt ide kerültem.
Minden napunk meg van írva könyvében.
Tény, hogy a 35 év alatt, míg nem hittem, hogy meg tudom csinálni, azt mondtam Victoriának, én nem vagyok ministráns, én nem tudok közönség elôtt beszélni. Ô újra és újra azt mondta: De igen, Joel, te tudsz. A templom lelki pásztora leszel. - Nem, Victoria, ez nincs meg bennem.
Ma tudom, hogy az Isten adta DNS-emben megvolt. Az a gén csak szunnyadt, mert még nem jött el a megfelelô idôpont.
Mikor eljött e megfelelô korszak, hirtelen vágyat éreztem, hogy csináljam ezt. El kellett döntenem, hogy kilépjek-e kényelmi zónámból és elhiggyem, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá, vagy csak dôljek hátra, maradjak biztonságban, maradjak ott, ahol vagyok, hagyjam a lehetôséget elmenni.
Én megtettem ezt a lépést hittel és valóban hiszem, hogy ekkor aktiválódott a gén és beléptem elrendelt végzetembe. Ma tudom, hogy azt teszem, amire születtem. Tudom, hogy ez az egyik oka, hogy Isten ide hozott engem.

Szeretném kijelenteni neked, hogy néhány gén, melyet Isten elôprogramozott számodra, hamarosan aktiválódik. Mint ahogy én sem hittem, hogy meg tudom ezt csinálni, te is véghez fogsz vinni olyan dolgokat, melyeket soha nem tartottál lehetségesnek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails