Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

csütörtök, november 26

A vizualizálás ereje 3/ 1.rész (videó)A videó fordítása

Üdvözöllek!
Victoria Osteen vagyok. Joel és saját nevemben megköszönöm, hogy letöltöd az e heti üzenetet. Mi nagyra értékeljük, hogy támogatod ezt a lelkészséget, mi által lehetôvé válik ezen programok közvetítése minden héten. Nektek köszönhetô, hogy ezt az üzenetet az egész világon milliókhoz el tudjuk juttatni.

Ezen a héten Joel üzenete a vizualizáció erejérôl szól. Megtanulod, képzeleted hogyan válhat hited hatalmas kiterjesztésévé. Ha képzeletünket rossz dolgok megtörténésének vizualizálására használjuk, az stresszt és aggodalmat okozhat. Ugyanakkor, ha gyôzelem, egészség, jólét vizualizálására használjuk, az segíthet fenntartani pozitív hozzáállásunkat és hitünket Isten legjavában.

Tudd, hogy mi szeretünk téged és kívánjuk a legjobbakat neked és családodnak!

/ Joel Osteen köszöntôje ... /

Szeretek minden héten valami vidámsággal kezdeni. Ezt egy idôsek otthonából küldték nekem.

Egy 84 éves hölgy kissé elhízott. Tudta, hogy edzenie kellene, ezért elhatározta, el fog járni szenior aerobic órákra.
Az elsô napon hajlongott, forgott, hajolgatott elôre-hátra, ugrált fel, le több mint egy órán keresztül, de azt mondta, hogy mire felráncigálta az aerobic dreszt, az órának pont vége lett.

/ ... /

Ma a vizualizálás erejérôl akarok beszélni.
Isten vizuális lényeknek teremtett bennünket. Nagyon fontos, hogy a megfelelô képet alkossuk elménkben, mert ahogyan saját magunkat látjuk, arra fogunk tartani. A vizualizáció egyszerûen az, hogy olyannak látod magad, amilyen lenni szeretnél. Egy képet alkotsz elmédben arról, amint eléred céljaid, túljutsz az akadályokon és beteljesíted Isten adta végzeted.

Képzeletünk rendkívül erôteljes. Az, ahogyan  látjuk magunkat ezeken a képeken, melyeket  idôrôl idôre alkotunk, nemcsak leszivárognak lelkünkbe, hanem ha tovább elidôzünk rajtuk, bejutnak a tudatalattinkba is. Ha pedig egyszer valami a tudatalattinkba kerül, akkor az gravitációként vonz bennünket hozzá. Az összes belsô erô felszabadul és legtöbbször megkapjuk azt, amit elképzeltünk magunknak.

Ha képzeletedben alkotsz egy képet valami olyanról, amit akarsz (hogy egy álom megvalósul, egy üzlet sikeres lesz, egy olyan képet magadról, melyen egészséges, teljes vagy), és ezt a képet magad elôtt tartod, akkor be fog jutni a tudatalattidba.
Minden tanulmány arról szól, hogy afelé tartunk, ami a tudatalattinkban van.

Talán súlyproblémával küzdesz, vissza kellene nyerni régi formád. Lásd magad lelki szemeiddel ezen a mentális képen az ideális testsúlyoddal! Ha kitartó leszel és kitartóan nézed ezt (akárhogy is nézel ki a valóságban), egy idô múlva bejut a tudatalattidba.
A tudatalatti sosem alszik. Napi 24-órát dolgozik és imával, fegyelmezettséggel, elszántsággal valóságra tudja váltani ezt a képet. Valami érted fog dolgozni, nem ellened.

Sokakkal azonban az a baj, hogy évekig negatív dolgokkal szennyezték tudatalattijukat. Rossz képeket hordoztak, melyeken fegyelmezetlennek, túlsúlyosnak látták magukat, akiket nem léptettek elôre, nem jó szülôk voltak. A tudatalattijuk mára nem is ismer jobbat. Nem gondolkodik, nem okoz semmit, hanem csak véghezvisz, tehát a negatív felé viszi ôket.

Ezért érzed néha úgy, hogy minden ellened jön. Le kell ellenôrizned, hogy milyen képekkel táplálod!

Láttam olyanokat, akiknek valamilyen függôségük volt. Minden más területen sikeresek voltak, de ez az egyetlen dolog visszatartja ôket. Ez azért van mert évekig hagyták, hogy az a kép szállingózzon gondolataikba, hogy nem képesek rá. Gyengének, fegyelmezetlennek látják magukat és ez mindig visszahúzza ôket.

A megoldás az, hogy a megfelelô képeket kell alkotnunk, hogy tudatalattink értünk dolgozzon és ne ellenünk.

Emlékszel arra az Ótestamentumban, amikor az emberek tornyot akartak építeni a mennybe? A Szentírás azt mondja Teremtés 11:6-ban: Semmi nem lesz lehetetlen számukra, melyrôl elképzelték, hogy véghez tudják vinni.
A képzeletük olyan erôteljes volt, hogy Istennek össze kellett zavarni a dolgokat, nehogy valami nem megfelelô tervet vigyenek véghez .

Én hiszem, hogy ugyanez az elv érvényes ma is. Képzeletünket a megfelelô szándék szolgálatába állíthatjuk.
Ha Istennel kapcsolatban új képet festünk szívünkbe, és úgy látjuk magunkat, ahogy ô lát bennünket - erôsnek, egészségesnek, gyôzedelmesnek - , akkor magasabbra emelkedhetünk és mindent véghezvihetünk, mit elültetett szívünkben. Talán lehetetlennek tûnik, de Isten azt mondja, ha el tudod képzelni, akkor semmi sem lehetetlen számodra. Ez azt jelenti, hogy legyôzheted a függôséget, ha új képet alkotsz magadban. Megtörheted generációk átkát, ha megfelelô képet alkotsz képzeletedben. Messzebbre juthatsz, mint valaha is lehetségesnek tartottad, ha a megfelelô képet tartod magad elôtt.

Ray Dethlefs megértette ezt az elvet. Ô profi golfjátékos. Minden fontos ütés elôtt vizualizálja, hogy a labda a lukba gurul. Egy mentális képet készít róla, ez segít neki, hogy ellazult maradjon.
A góllövô a futballban azt vizualizálja ezerszer, hogy a labda a jobb felsô sarokba repül, a játékot megnyerik, a szurkolók felkiáltanak.
Ez a kép van a fejében.

Beszéltem napjaink egyik nagy baseball-játékosával. Elmondta, hogy egész nap látja magát, amint elüti a labdát. Mielôtt felmegy a játékmezôre, vizualizálja, hogy "bázisba" kerül. Látja magát sikeresen. Ez lejut mélyre legbelül és most éppen efelé tart.

Én rájöttem, hogy több is kell, mint egyszerû vizualizáció. Kell még engedelmesség, ima és természetesen része kell, hogy legyen a tervnek, melyet Isten alkotott életünkre.
Én nem vizualizálhatom magam profi kosárlabda játékosként. Elôszöris túl alacsony vagyok hozzá, másodszor pedig: mindannyian tudjuk, hogy fehér ember nem tud ugrani.
Amirôl beszélek, azok az álmok, melyeket Isten ültetett szívünkbe. A vágy, hogy egészségesek legyünk, sikeresek legyünk.
Ha a megfelelô képet tartod képzeletedben (látod magad magasabbra emelkedni, egészségesnek és teljesnek látod magad), akkor ez lejut mélyre bennsôdbe. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy ez mozgasson elôre. Természetfeletti erôd, energiád lesz, ami segíteni fog a megvalósításban.

Talán az a vágyad, hogy egy bizonyos területen dolgozz vagy hogy elôbbre lépj egy új pozícióba. Csak a rossz kép tart vissza. Azt gondolod, nem vagy rá képes vagy nem vagy elég tehetséges. Isten azonban nem ültette volna el benned ezt a vágyat, ha nem lennél alkalmas rá. Neked csak egyszerûen látnod kell magad abban a pozícióban. Alkoss képet róla! Ha találkozol valakivel, aki meglehetôsen jó abban, amit te is csinálni akarsz, nagyon kiváló abban a pozícióban, akkor hagyd, hogy inspiráljon téged! Ne mondd azt: Ó Istenem, ô olyan tehetséges, én sosem tudnám ezt megcsinálni, nem vagyok alkalmas rá!
Nem! Te is képes vagy rá, csak éppen rossz kép van a képzeletedben. Nem lehet vereséges, hibás képed, miközben elvárod, hogy teljesítsd Isten adta végzeted. Ez a vereség bejut bennsôdbe és folyamatosan fog arra felé húzni téged. Egyetlen mód a változtatásra, ha megváltoztatod a képet.

Olvastam egy 10-éves fiúról. Cincinnatiban nôtt fel egy alacsony jövedelmû otthonban. A családjából senki sem vitte sokra.
Hideg, szeles idô volt. A külvárosban állt egy nagy irodaház elôtt - az idôt próbálta elverni iskola után. Látta az ablakon keresztül, amint egy úr dolgozik. Az írógépe elôtt ült és gépelt valamit. Emberek tûntek fel és információkat adtak át neki. Jobbra- balra utasításokat adott, mindent mozgásban tartott.

Egy egész órán át állt ott a fiatalember, csodálva ezt az embert. Olyan nagy hatással volt rá, hogy hogyan tud annyi különbözô dolgot kezelni.
Pár perc múlva egy rendôr járôr ment arra. Megkérdezte tôle: Rendôr úr, ki az az ember, aki annál az asztalnál ül?
Az azt válaszolta: Ô a Cincinnati Hírek kiadója. Városunk egyik legbefolyásosabb, legtiszteltreméltóbb személye.

Ezen a napon ez a fiatalember azzal ment haza, hogy valami új született lelkében. Azt mondta szüleinek, hogy egy napon lapkiadó lesz, egy napon egy fontos újságnál fog dolgozni. Szülei nem tudták mire vélni lelkesedését. Korábban senki sem beszélt családjukban gyôzelemrôl, és hitte, hogy valami jelentôset fog véghez vinni életében.

A fiatalember elmondta, hogy mindig újra és újra lejátszotta elméjében ezt a jelenetet. Csak az volt a különbség, hogy nem a férfi ült a székben, hanem saját magát látta ott ülni. Tudat alatt elhitte, hogy be fog következni. Senki nem mondta neki, mégis minden éjjel elmondta: Atyám, köszönöm, hogy megvalósítod álmaim! Köszönöm, hogy megkapok mindent, amire engem teremtettél!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails