Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

szerda, augusztus 11

Az élet 7 titka

    Vannak olyanok, akik az élet napos oldalán élnek. Minden sikerül, amibe belevágnak. Van egy jó állásuk és magánéletük is boldog, harmónikus.
A másik oldalon pedig azok állnak, akiknek szinte semmi sem sikerül.
Vajon mit tudnak a sikeresek? Talán ösztönösen csinálnak mindent jól? És egyáltalán vannak az életnek titkai?

    Ezek a kérdések a filozófusokat is már évszázadok óta foglalkoztatják. Napjainkban újra aktuálisak a Hermes Trismegistos írásai, melyek az egyiptomi smaragdtáblába voltak bevésve. A hermesi alapelveket az 1908-ban megjelent Kybalion foglalja össze. Aki ezt a 7 alapelvet megérti és befogadja, az többet fog tudni arról, hogyan működik az élet.

1. A mentalitás törvénye

   Az emberi tudatosság az, ami gondolkodik és érez. A Smaragdtábla első törvénye kimondja, hogy minden, amivel az életben szembesülünk, tudatosság. Környezetünk és az Univerzum tehát egy szellemi alkotás. A realitás önmagában nem létezik, csak az arról alkotott saját interpretációnk. Gondolatainknak teremtő ereje van. Minden gondolat tiszta energia, mely bennünket és a körülöttünk lévő világot mozgatja. Ezért fordítsuk teljes figyelmünket gondolatainkra, mert általuk teremtjük meg világunkat és ezáltal lehetőségünk van környezetünket olyannak alakítani, amilyennek szeretnénk.

2. A megfelelés törvénye

    Ez a törvény kimondja, hogy életünk minden egyes eseménye megfelel gondolatainknak, meggyőződésünknek. Semmi olyan nem történik velünk, ami nem felel meg valaminek önmagunkban, vagy aminek semmi köze ne lenne hozzánk. Akár tudatosan, akár öntudatlan vonzottuk be, minden kapcsolatban van velünk, amivel kapcsolatba kerülünk. Amilyen a belső világunk, úgy éljük meg a külső világot és fordítva: a külső világ mindig a belső világ tükörképe.
Ha például valaki magába fojtja az aggresszivitást, az a külvilágban olyan helyzetekben fog visszatükröződni, melyekben bennünket ér aggresszió, hogy ez energiák ezáltal kiegyenlítődjenek. Ugyanakkor belső békénk egy békés külvilágban fog visszatükröződni. Ami belül van, az lesz a külvilág.
Ha ezt megértjük, akkor tudatosan gondoskodhatunk arról, hogy csak olyasmivel találkozzunk, amit szeretnénk.3. A rezgés törvénye

   A harmadik törvény a ritmust és rezgést foglalja magába. Ennek ellentéte a nyugalmi állapot és a közömbösség. Ez az igazság kimondja, hogy minden létező dologban mozgás van. Minden örökösen változik, semmi sem tartós. A leginkább egy ingával jellemezhető, melynek jobboldali kilendülésének mértékét a baloldali kilendülés mértéke szabja meg. Egy inga, mely folyamatosan ide-oda leng, a pluszból a mínuszba, fel és le, ki és be, előre és hátra. Az inga olyan, mint az apály és a dagály.

A gyakorlati életben ez azt mondja ki, hogy ha bármit vagy bármilyen helyzetet meg akarunk tartani az életben, az valamikor boldogtalansághoz fog vezetni. Csak azok élhetik át a boldogságot, akik a megfelelő pillanatban el tudnak engedni.

4. A polaritás törvénye

    Minden kettős, minden 2 ellentétből áll, a hasonló és eltérő ugyanaz. Az ellentétek természetüknél fogva azonosak, csak előjelük különböző.
Ez a törvény kimondja, hogy az életben mindennek 2 ellentétes pólusa van, az ellentétek azonban ugyanazon jelenség eltérő fokozatú megjelenési formái. A hideg és a meleg, bár ellentétesek, valójában ugyanazt jelentik, csak a fokban különböznek egymástól.
A szerelem és gyűlölet is jellegét tekintve ugyanabból az anyagból származik, az alapérzésnek egy különböző fokú kifejeződései.

5. A ritmus törvénye

    Minden ki- és beáramlik, mindennek megvan az apálya, dagálya.
Ez a törvény azt az igazságot mondja ki, hogy mindenben egy ide-oda mozgás mutatkozik meg: beáramlás-kiáramlás, előrelendülés-hátralendülés. Mindig van egy előrelépés és hátralépés, emelkedés és hanyatlás.

6. Az ok és hatás törvénye

    Minden hatásnak van egy indítéka és minden indíték létrehoz egy hatást.
Ez a törvény kimondja, hogy minden törvényszerűen történik, a valóságban nincs véletlen. A szerencse és a véletlen ezért csak a még fel nem ismert törvényszerűség elnevezései. Minden gondolat és tett létrehoz egy hatást -  kellemeset, vagy éppen kellemetlent.

Minden, ami az ember most, az bölcsességéből keletkezett és minden, ami az ember lesz, önmaga idézi elő.
Ezzel megerősíti az :"Amilyen az adj Isten, olyan a fogadj Isten.", a "Ki mint vet, úgy arat." népi bölcsességek igazságát. Nem vagyunk a körülmények áldozatai, hanem annak előidézői, vagyis saját életkörülményeink felelős megalkotói.
Minden történésnek meghatározott oka van.

7. A nemek törvénye

    Minden létező magába foglal egy női és egy férfi alapelvet. Minden férfiben jelen van a női és minden nőben a férfi elem. A női alaptípus a nyugalomnak, pihenésnek felel meg, a férfit pedig az aktivitás, alkotás jellemzi. Nem létezhet az egyik a másik nélkül. Mindig szükségünk van e kettő elem kiegyenlítésére. Arra kell törekednünk, hogy mindkét elemet beépítsük életünkbe.
Ha eddig mondjuk túlságosan a férfi elem határozota meg életünket, mely az intellektualitásban nyilvánult meg, akkor érdemes erősíteni a női elemet intuíció és érzelmek formájában.

Aki megérti az élet ezen 7 törvényét, az másképp fogja látni a világot. Már ekkor tudták, hogy a dolgok, kapcsolatok, körülmények állandóan változnak, hogy nem véletlen, ha bizonyos emberekkel találkozunk és mi magunk vagyunk sok mindennek az előidézője, ami körülöttünk zajlik. Ha ezt megértjük, azzal nő a felelősségünk tetteinkért és ugyanakkor a korlátok nélküli szabadság lehetősége is megnövekszik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails