Ha tetszik, oszd meg másokkal is!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz

szerda, december 9

A vizualizálás ereje 3/ 2.rész (videó)Éjszakáról éjszakára, évrôl évre folyamatosan látta magát, amint abban a székben ül, ô vezeti azt a céget.

30 év múlva ez a fiatalember nemcsak szerkesztôje és kiadója, hanem a tulajdonosa lett ugyanannak a cincinnati újságnak.
Isten többet tett, mint amit valaha is kérni vagy hinni tudott.

Én hiszem, hogy mindez azzal kezdôdött, hogy hagyta a magot gyökeret verni. Nem gondolt arra, hogy: nem tudom megcsinálni, nem vagyok elég tehetséges, nem a megfelelô családból származom.
Nem. Ô látta magát, amint mindent megkap, amire Isten teremtette. Már tízéves kisfiúként a megfelelô célra használta képzeletét, ez lejutott lelke mélyére. Imával és hálaadással erôsítette meg ezt a képet. Ez egy olyan nyertes kombináció, mely mindig sikerre vezet.

A Szentírás azt mondja Márk 11:24-ben: Bármit is kérsz imádban, hidd, hogy már megkaptad, és tiéd lesz az!

Tudd azt, hogy hinnünk kell, mielôtt megkapjuk!
Hitünk egyik eszköze képzeletünk. Képet kell alkotnunk arról, hogy ez az álom megvalósult.

Ezt tettük Victoria és én a Compact Centerrel kapcsolatban.
Amikor meg akartuk szerezni ezt a helyet, olyan sok minden jött ellenünk. A valóságban lehetetlennek látszott, de mélyen legbelül hittük, hogy Istennek terve volt velünk. Ezért nem aggódtunk, nem hagytuk, hogy ezek a negatív képek gyökeret verjenek, hanem egész nap láttam képzeletemben ezt a helyet a Lakewood felirattal. Láttam, mint a mi lelkészségünk, láttam, hogy megtöltitek a termet.
Hetente többször is eljöttünk erre, leginkább éjszaka. Mikor nem volt forgalom, kiszálltunk és körbesétáltunk. Mit tettünk? Hagytuk, hogy a mag gyökeret verjen. Minél többször láttuk magunkat itt, annál magabiztosabbak lettünk, annál nagyobb lett szívünkben a hit.Éjjelente nem csalódottan, nem idegesen feküdtünk le, hanem hittük, hogy ez az épület a miénk. Úgy keltünk fel, hogy láttuk, hogy ez a miénk. Egész nap ez a kép volt a fejünkben, hogy túljutunk az akadályokon.
Képzeletben már láttam, amint a város átadja nekünk a kulcsokat. Már láttam, amint konfetti hullik alá a mennyezetrôl a megnyitó istentiszteletek elôtt. Már láttam, amint gyôztesek és nem áldozatok ezrei töltik meg.

3 és fél éven át láttuk magunk elôtt ezt a képet. Amikor bonyolultnak, lehetetlennek tûnt, hiszem, hogy ez volt az egyik oka, hogy mégis erôsek tudtunk maradni és meg tudtuk vívni a jó hit csatáját. Ez mélyen lenn volt lelkünkben és tudatalattinkban tudtuk, hogy ez az épület a miénk lesz. Ez történik, amikor a megfelelô képeket tartod magad elôtt.

Emlékszem, hogy az elsô istentisztelet után, amit már itt tartottunk, Victoria azt mondta: Joel, csodálkozom, hogy mennyire otthon éreztem itt magam ma este. Azt hittem, sokáig fog tartani, míg megszokom.
Emlékeztettem rá, hogy ez azért van, mert mi már 3 évvel azelôtt itt láttuk magunkat, mielôtt ide kerültünk volna. Lelkünk mélyén már megszületett.

2003. december 1.-én, amikor a fôpolgármester átadta nekünk a kulcsokat, az olyan volt, mintha már korábban is láttam volna.
És amikor december 14.-én konfettik hullottak a mennyezetrôl az alaplerakó ünnepségen, az olyan volt, mintha már korábban is láttam volna.
2005. július 16.-án, amikor 57 ezer ember gyûlt össze a nagy megnyitóra, az olyan volt, mintha már láttam volna korábban.

Hagy kérdezzem meg ma, mit látsz lelki szemeiddel? Milyen kép van bennsôdben? Ha el tudod képzelni, Isten meg tudja valósítani.
Arra akarlak biztatni, hogy lásd magad, amint elérted céljaidat! Nem elég csak imádkozni, nem elég csak hinni - lelki szemeid elôtt újra és újra látnod kell, hogy megvalósult. Ha ezt teszed, akkor lejut bennsôdbe és azon kívül, hogy gravitálni fogsz felé, hitedet is útjára engeded általa. Ekkor tud Isten megjelenni és utat törni, mégha nem is látszik, hogy lenne tovább út.

Az az igazság, hogy akár felismerjük, akár nem, mindannyian vizualizálunk valamit. Most is van egy kép elmédben önmagadról, jövôdrôl. Azt kérem, hogy használjuk képzeletünket a megfelelô célra! Ha úgy vizualizálod magad, hogy éppen csak megvagy, sosem házasodsz meg, sosem éred el céljaid, akkor ez a vereség folyamatosan le fog nyomni.
Meg kell változtatnod a képeket! Lásd magad magasabbra emelkedni! Talán nem érzed ma magad elég jól hozzá, de alkoss magadról egészséges képet! Az üzletben, talán kereskedelemben dolgozol, vizualizáld, hogy új vásárlók jönnek be! Vizualizáld, hogy elôléptetnek! Legyen képed a sikerrôl, bármit is ültetett el Isten szívedben!

Ezt kellett tennem 1999.-ben, amikor apám elment az Úrhoz. Nem gondoltam, hogy ministráns tudnék lenni. Korábban csak egyszer szónokoltam. A személyiségem csendes, visszahúzódó. Szerettem a színfalak mögött lenni, de mélyen legbelül tudtam, hogy elôre kell lépnem és vezetnem kell a templomot.
Az elsô dolgom az volt, hogy új képet alkossak magamban, mert rosszul használtam képzeletemet ezen a bizonyos területen. Amikor apám kérte, hogy álljak ki, nem hittem, hogy meg tudom tenni. Ideges voltam. Gyengének, vesztesnek, képtelennek láttam magam.
Emlékszem, amikor elôször elkezdtem, egyik éjjel volt egy álmom. Valójában egy rémálom volt szerintem.
Az épület telve volt és amikor felléptem ministrálni, mindenki felállt és kiment az ajtón. Gondoltam: Mi van veletek, emberek?
Mindazok a gondolatok rossz képet idéztek elô.
Egy napon felismertem azt, amirôl beszélek, és erôsnek, áldottnak, képesnek kezdtem látni magam. Láttam, hogy sikeres vagyok, hogy az emberek szeretnek. Ez apránként gyökeret vert.

Pár hónap múlva felébredtem az éjszaka közepén. Ezúttal nem izzadtam, nem gondoltam arra, hogy sosem fog megtörténni, hanem hallottam legbelül, amint egy imát dalolok. Volt önbizalmam, békés voltam, tudtam, hogy Isten tenyerén hord, tudtam, hogy képes vagyok arra, amire hívatott.

Az egyetlen dolog, ami néhányótokat visszatart, az az a kép, melyet formálódni hagytok. Ha megváltoztatod a képet, megváltoztathatod életed.

Azt mondod: Joel, nekem sok problémám van, annyi minden jön ellenem.
Kell egy kép arról, hogy Isten megváltoztatja a helyzetet. Vizualizáld, hogy minden ellenséget legyôzöl! A betegséget, mélységet, házassági problémákat. Egész nap gyôztesként lásd magad és ne áldozatként!
Ha kitartó vagy akkor ez nemcsak lelked mélyére jut le, hanem tudatalattidba is, az pedig segíteni fog, hogy túljuss rajta.

Érdekes, hogy a tudatalatti - elménk azon része, mely sosem alszik -, nem ismeri a valódi és hamis közötti különbséget. Ezért történhet meg, hogy az éjszaka közepén egy rossz álomból felébredve szíved hevesen ver, érzelmeid túlcsordulnak, izzadsz. Ez csak egy álom volt, nem volt valódi. Így mûködik a tudatalatti. Nem veszi észre, hogy igaz-e vagy hamis, csak reagál arra, ami benne van.
Ezért olyan fontos, hogy a megfelelô képekkel programozzuk. Amit betáplálsz, arra fog tartani.

Talán úgy érzed ma, hogy megrekedtél, nem tudod véghezvinni, amit Isten elültetett szívedben.
Látnod kell, hogy mi játszódik elméd képernyôjén, milyen képed van önmagadról! Látod magad magasabbra emelkedni, elérni céljaid, beteljesíteni végzeted?
Ellenôrizd azokat a képeket!

Ha nehéz idôket élsz át, arra akarlak biztatni, hogy végy 30 másodpercet és napközben néhány alkalommal csukd be szemed és lásd magad, amint a probléma fölé emelkedsz, lásd magad teljesen szabadnak!
Meglehet, hogy sok negatív dolgon mentél keresztül a múltban, de csukd be szemed és lásd magad, amint tovább haladsz! Lásd, amint új ajtók nyílnak meg! Legyen boldogabb és teljesebb képed magadról, mint valaha is volt!
Ha lejut bennsôdbe, akkor elôre fogsz indulni.

Van egy dolog, amit naponta 4-5 alkalommal szeretek csinálni.
Amikor felkelek, lefekszem, vagy ha ideges vagyok, szeretek 3 mély lélegzetet venni.
Az elsô lélegzettel azt mondom magamnak: magabiztosságot lélegzek be és félelmet lélegzek ki.
Második lélegzet: gyógyulást lélegzek be, betegséget lélegzek ki.
Harmadik lélegzet: gyôzelmet lélegzek be és vereséget lélegzek ki.

Mit teszek? Meggyôzôdöm róla, hogy a megfelelô képek játszódnak elmém képernyôjén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails